ЗПСК Кожуф

Раководство

– Претседател на собрание на ЗПСК КОЖУФ Гевгелија
Димитар Ристов

-Претседател на ЗПСК КОЖУФ Гевгелија
Атанас Димков

– Секретар на ЗПСК КОЖУФ  Гевгелија
Милена Карагонова

– Благајник на ЗПСК КОЖУФ Гевгелија
Спасија Џинова

-Членови на Извршен Одбор на ЗПСК КОЖУФ  Гевгелија

  1. Атанас Димков
  2. Милена Карагонова
  3. Магдалена Јованова
  4. Маха Чрчева-Масловариќ
  5. Вита Мандалова
  6. Антогона Брдарова
  7. Дејан Марков
  8. Саше Динев
  9. Наташа Дуклевска