Раководство

– Претседател на собрание на ЗПСК КОЖУФ Гевгелија
Димитар Ристов

-Претседател на ЗПСК КОЖУФ Гевгелија
Ристо Каркалашев

– Секретар на ЗПСК КОЖУФ  Гевгелија
Рената Тодова

– Благајник на ЗПСК КОЖУФ Гевгелија
Аце Костадиновски

-Членови на Извршен Одбор на ЗПСК КОЖУФ  Гевгелија
1. Ристо Каркалашев
2. Рената Тодова
3. Наташа Дуклевска
4. Андигона Бардарова
5. Магдалена Јованова
6. Атанас Димков
7. Андреј Тодов
8. Дејан Марков
9. Пенче Кралев