Состаноци

ЗПСК КОЖУФ Гевгелија одржува состаноци секој понеделник и четврток од 20 часот, состаноците се одржуват во канцеларијата на Клубот која се наоѓа на адреса Нако Вардарски бр.5 Гевгелија
Канцеларија на ЗПСК КОЖУФ Гевгелија